Dalyvavimo pasirinkimo koeficientas


foto dvejetainis variantas

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą! Konkursuose ir atrankose bus taikomi vertinimo kriterijai ir metodai, patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Daugiau apie galimus pretendentų vertinimo komisijoje kriterijus ir metodus rasite  čia.

dalyvavimo pasirinkimo koeficientas

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomoje atrankoje į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas priimami 5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo  VTD interneto svetainėje  dienos. Rekomenduojame prieš pateikiant prašymą dalyvauti pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje susisiekti dalyvavimo pasirinkimo koeficientas atranką inicijuojančia įstaiga ir pasitikslinti, kokios trukmės laikotarpiui būtų priimamas pakaitinis valstybės tarnautojas.

Konkursai į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas Vadovaujantis m.

Valdymo įmonių nuosavų lėšų dydžio apskaičiavimo taisyklėse toliau — Taisyklės nustatyti valdymo įmonių nuosavų lėšų dydžio apskaičiavimo ir ataskaitų teikimo reikalavimai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Sistemos Prašymų teikimo modulįpasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas.

dalyvavimo pasirinkimo koeficientas finansinės nepriklausomybės santykio apskaičiavimas