Dideli variantai


Bonifacas Stundžia. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Tarties ir kirčiavimo pakomisė — m.

Skaičius – Vikipedija

Plačiausiai šnekamõjoje kalboje paplitusius variantus, neprieštaraujančius bendrinės kalbos sistemai, Komisija rekomendavo bendrinei vartosenai žr. Vadinasi, žodžių formų kirčiavimo rekomendacijų svarstymai susiję su galimais taisyklių keitimais. Šiuo atžvilgiu išvestinės formos primena išvestinius žodžius, arba darinius, kurių kirčiavimas irgi remiasi tam tikromis taisyklėmis. Taisyklės nėra amžinos, tačiau jas koreguoti ar keisti reikia labai atsargiai, gerai pasvėrus, mat vienos formos neretai susijusios su kitomis, tad taisyklių keitimas gali dideli variantai grandininių reakcijų.

Kita vertus, jei kokia taisyklė akivaizdžiai prieštarauja realiai vartosenai, neprasminga įsikibus jos laikytis. Po tokios trumpos įžangos būtų pats laikas pakomentuoti m. Vis dėlto ir komentaras, ir dideli variantai rekomendacija bus aiškesnė, susipažinus su dokumentè teikiamų formų kodifikacijos istorija.

bitkoino aukso pinigin elektrum jei nėra galimybės užsidirbti pinigų

Veikiamųjų dalyvių esamojo laiko vyriškosios giminės vardininkų trumposios formos pvz. Nėra vienos nuomonės, ar privalu griežtai laikytis šios taisyklės; rekomendacijoms, formuluotėms kada ne kada trūksta aiškumo. Iš Būgos pateiktų pavyzdžių matyti, kad taisyklė, kurią mokslininkas taikė tirdamas lietuvių kalbos kirčiavimo istoriją, greičiau tinka senajai, o ne to meto juo labiau — dabartinei kalbai, pvz.

Tai žinojo prieškario dideli variantai Viktoras Kamantauskas, Petras Būtėnas — pirmųjų akcentologijos vadovėlių autoriai. Abiejuose vadovėliuose Būgos taisyklė minima, duodama pavyzdžių, tačiau pasakoma, kad ji netinkanti nemažam būriui dalyvių, ypač su tvirtapradè šaknimi, pvz.

bazinių pajamų pardavimą internete įrodytas tikras uždarbis internete be investicijų

Abu autoriai atkreipia dėmesį, kad inteligentai paprastai kirčiuoja trumpųjų formų galinį skiemenį3. Bendrinei vartosenai kalbamąją taisyklę be išlygų rekomendavo autoritetingas prieškario akcentològas Pranas Skardžius.

Jis pavyzdžių sąrašą išplėtė daugiaskiemeniais veiksmažodžiais apie juos Būga neužsimenakurių kirčiuojama šaknis dideli variantai priesaga pvz. Šios taisyklės siūloma laikytis pirmosiose pokarinėse gramatikose, rašybos žodynuose5, iš esmės — ir akademinėje trijų tomų gramatikoje.

Pastarajame veikale kalbamųjų trumpųjų formų kirčiavimas detalizuotas, prie daugiaskiemenių priduriant ir 3 asmenuotės veiksmažodžius, kurių taip pat visada kirčiuojamas kamienas, pvz. Aptariant dalyvių vardininkùs, išvestus iš 1 ir 2 asmenuotės dviskiemenių veiksmažodžių, konstatuojama, kad ir tos formos, kurios padarytos dideli variantai kirčio į priešdėlį nenukeliančių veiksmažodžių, bendrinėje kalboje linkstamos kirčiuoti galūnėje6.

Tai jau nutolimas nuo Būgos taisyklės. Dar daugiau nuo jos nutolstama vienatomėje akademinėje gramatikoje, kur teigiama ir iš 3 asmenuotės veiksmažodžių padarytas trumpąsias esamojo laiko veikiamųjų dalyvių formas linkstant kirčiuoti galūnėje, pvz.

Panašūs klausimai

Aptariamųjų trumpųjų dalyvių vardininkų galinio skiemens kirtį ryžtingiausiai propagavo žymi pokario akcentològė, vadovėlių autorė Adelė Laigonaitė. Tarp mokslininkės pateiktų pavyzdžių yra ir iš daugiaskiemenių veiksmažodžių dideli variantai dalyvių vardininkų: gyveną̃s, vadiną̃s, dideli variantai. Toks kardinalus siūlymas, nors, kaip minėta, teiktas jau prieškariu, o daugiausia Laigonaitės dėka prigijęs ir mokyklos praktikoje9, įvertintas kaip per ankstyvas, ne visai atitinkantis gyvosios kalbos, ypač tarmių faktus Matyt, todėl aukštosioms studijoms skirtame akcentologijos vadovėlyje Laigonaitė elgiasi atsargiau.

Renkantis užkandžius, rekomenduočiau atsiminti šias tris taisykles: 1. Užkandžiuose visada turėtų būti baltymų, tokie užkandžiai suteiks sotumo jausmą ir sumažins poreikį ieškoti kito užkandžio.

Antrajame šio vadovėlio leidime apie dvejopą dideli variantai nebeužsimenama, tik konstatuojama skirtis tarp dviskiemenių ir daugiaskiemenių priesaginių dalyvių trumpųjų vardininkų: pirmieji linkstą į galinio skiemens kirtį, o antrieji rekomenduojami kirčiuoti kamiene Autorės apsisprendimą dviskiemenėms kalbamosioms formoms teikti tik galūninį kirtį patvirtina vadovėlio pabaigoje įdėti kirčiuoti tekstai: abiejuose leidimuose kirčiuojama miegą̃s, gailį̃, norį̃, tačiau m.

Tokia platoka esamojo laiko veikiamųjų dalyvių trumpųjų kaip užsidirbti pinigų internete be priedų forumo kirčiavimo istorija pateikta todėl, kad skaitytojas įsivaizduotų, koks kartais vingiuotas bendrinės kalbos norminimo kelias, nors kodifikuojamosios formos nėra dažnos, netgi jau nykstančios, ne visose tarmėse vartojamos.

Čia skelbiamõs rekomendacijos formuluotės pàremtos kodifikacijos tradicijomis ir šnekamõsios kalbos polinkiais. Pastariesiems statistinių duomenų gauta iš apklausų, atliktų profesoriaus Antano Pakerio ir magistrantės Monikos Burneckytės Rekomendacijoje veikiamųjų esamojo laiko dalyvių vyriškosios giminės vardininkų tru]posios formos pirmiausia perskirtos į dviskiemenès, arba neturinčias priesagų, ir daugiaskiemenès, arba priesaginès.

Kalbininkai, kaip buvo parodyta, daugiausia iečių yra dideli variantai dėl dviskiemenių vardininkų kirčiavimo, ginčijęsi, ar ir kiek tikslinga laikytis Būgos taisyklės.

Enjoy similar articles

Ši taisyklė, kuria vienaip ar kitaip remtasi per visą kalbamųjų formų kodifikacijos istoriją, pasirinkta atskaitos tašku dviskiemenių formų kirčiavimui: formos, padarytos iš veiksmažodžių, atitraukiančių kirtį į priešdėlį, kirčiuojamos tvirtagališkai galiniame skiemenyje ir atitinka Būgos taisyklę 1 rekomendacijos punktaspvz.

Tas formas, kurios padarytos iš kirčio į priešdėlį neatitraukiančių dviskiemenių veiksmažodžių, rekomenduojama kirčiuoti dvejopai — arba galiniame skiemenyje, arba šaknyje 2 rekomendacijos punktas; Būgos taisyklę atitinka šakninis kirtispvz.

Tik Laisvi užaugam dideli!

Kaip pagrindinis teikiamas galūninio kirčio variantas, vyraujantis realioje vartosenoje, siūlytas daugelio kalbininkų pradedant prieškariu. Palikti tik galūninį kirtį, atsisakant tradicinio šakninio, būtų nekorektiška, nes naujausiuose akcentologijos veikaluose žr.

Taigi rekomendacijoje variantai sukeisti vietomis, kaip paprastai daroma sklandžiai keičiant normas. Remiantis studentų apklausos duomenimis ir šnekamõsios kalbos stebėjimais, iš daugiaskiemenių veiksmažodžių padaryti trumpieji dalyvių vardininkai dažniausiai kirčiuojami išlaikant pamatinės kamieno formos kirtį ir priegaidę 3 rekomendacijos punktaspvz.

Tik kalbamieji dalyvių vardininkai, išvesti iš veiksmažodžių, turinčių kirčiuotas priesagas -ẽna, -ìja dideli variantai -ìna, neretai gauna galinio skiemens kirtį, kuris teikiamas kaip kamieninio kirčio gretybė, taigi: gyvẽnąs, gyvẽną plg. Rekomendacijoje kalbama ir apie sangrąžinių bei priešdėlinių aptariamųjų formų kirčiavimą 5—7 punktai.

Parako statinė Korėjos pusiasalyje: JAV pasirinkimų variantai blogi ir dar blogesni

Sangrąžinės nepriešdėlinės formos kirčiuojamos pagal pamatines veiksmažodžio esamojo laiko formas, pvz. Priešdėlinės formos išskyrus dideli variantai visada kirčiuotu priešdėliu pér- kirčiuojamos taip pat kaip nepriešdėlinės pasitaikantis sangrąžos formantas kirčiavimui įtakos neturipvz.

Jame pabrėžiama, kad visi kirčiavimo variantai, esantys VLKK rekomendacijose ir įvairiuose bendrinei vartosenai skirtuose leidiniuose, yra norminiai, tad iš viešai kalbančiojo negalima reikalauti būtinai vartoti tą variantą, kuris pàteiktas pirmasis, pvz. Toks kartais pasitaikantis reikalavimas turbūt kyla iš to, kad pirmąjį variantą įprasta laikyti prestižiškesniu, juo remiasi terminològai.

Klaida yra tik teikiamųjų variantų vartojimas pramaišiui, pavyzdžiui, daiktavardis proga 1 ǁ 4 viename sakinyje sukirčiuojamas progõs, kitame — prógos. Rinktiniai raštai, t.

  1. Investicinis projekto įvertinimas - 8 psl. - Rašto darbas - brembo.lt
  2. Parako statinė Korėjos pusiasalyje: JAV pasirinkimų variantai blogi ir dar blogesni - DELFI
  3. 5 dideli vaikų darželių grindų variantai vaikams
  4. Pagal jį investicija greičiausiai atsipirktų, jos vidinė pelno norma yra didžiausia, esamoji bei būsimoji vertės taip pat didžiausios.
  5. Taip ji parodė ne tik prisidėjusi prie nedidelio skaičiaus valstybių, galinčių pasiekti su branduoline galvute ne vien Aliaską ir Havajus, bet ir likusias ias JAV valstijas, rašo CNN.
  6. Valstybinė lietuvių kalbos komisija - Valstybinė lietuvių kalbos komisija
  7. Nesvarbu, ar planuojate vaikų darželį, ar šeimos namuose pertvarkyti, visada yra gera idėja pasirinkti patvarų, vaikams patogų grindų dangą.
  8. «Завтра они скажут мне спасибо», - подумал он, так и не решив, правильно ли поступает.

Vilnius,p. Trumpas lietuvių kalbos kirčio mokslas, d. Kaunas,p.

hangri ryklys kaip užsidirbti daug pinigų

Lietuvių kalbos akcentologijos vadovėlis mokyklai ir gyvenimui. Pridurtina, kad Jonas Jablonskis daugeliu atvejų ne pagal Būgos taisyklę kirčiavo trumpųjų dalyvių formų galinį skiemenį arba teikė galūninio ir nikon kriptovaliuta pradedantiesiems kirčio variantus, žr.

Jono Jablonskio akcentologija, Vilnius,p. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas.

5 dideli vaikų darželių grindų variantai vaikams

Teorija su praktiniais pavyzdžiais. Čia teikiama, pvz. Būgos taisyklės nuosekliai laikosi ir kai kurie dabartiniai kalbininkai, pvz.

Literatūrinės lietuvių kalbos kirčiavimas. Lietuvių kalbos gramatika, t.

dideli variantai

Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. Lietuvių dialektologija. Lietuvių kalbos akcentologija. Variantišką šakninį ir galūninį dviskiemenių kalbamųjų formų kirtį teikia ir naujausi akcentologijos veikalai: D. Mikulėnienė, A. Pakerys, B. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas. Vilnius, p. Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija. Burneckytė yra parašiusi magistro darbą Lietuvių kalbos dalyvių kirčiavimo polinkiai šnekamojoje dideli variantai kalboje VU, dideli variantai Biudžetinė įstaiga.

Kodas Juridinių asmenų registre Gedimino pr. Konsultuojame 8.