Kaip sudaryti prekybos lentelę


Sukurti ir įrašyti lentelę. Apibrėžti laukų duomenų tipus.

Supažindinimas su lentelės sudarymo užklausomis

Lentelių kūrimas Duomenų bazių kūrimas pradedamas nuo dalykinei sričiai sukurto sąsajinio reliacinio modelio lentelių sandaros aprašymo. Paspaudus pagrindinio darbo lango, tipinių elementų srityje Objects mygtuką Tablesperžiūros lauke pateikiamas siūlomų naujos lentelės kūrimo būdų sąrašas: Create table in Design view - kurti lentelę naudojant jos projekto rodinį; Create table by using wizard - kurti lentelę naudojant vedlio siūlomą tipinių lentelių sąrašą; Create table by entering data - kurti lentelę įvedant duomenis, kai laukų parametrai parenkami automatiškai, atsižvelgiant į įvedamų duomenų savybes.

Lentelės kūrimo būdą galima pasirinkti dvigubu pelės spragtelėjimu ties kūrimo būdo pavadinimu peržiūros lauke arba pagrindinio lango priemonių juostos mygtuko New atveriamame lange. Pasirinkus lentelės projekto rodinį ir paspaudus mygtuką OK yra atveriamas naujos lentelės projekto rodinio langas. Toliau lentelė kuriama taip: Lentelės projekto rodinio lange, Field Name dalyje įveskite pirmo lentelės lauko vardą.

Mūsų atveju tai bus Vardas.

Duomenys savaime nėra didelė vertybė. Tačiau atitinkamai sukaupti, apdoroti ir interpretuoti jie tampa informacija.

Nuspauskite Tab klavišą, tam, kad pereitumėte į lentelės projekto rodinio lango Data Type sritį. Atkreipkite dėmesį, kad nustatytasis lauko tipas yra Text. Jeigu reikia pakeisti lauko tipą, tai spragtelkite lauko tipo srityje mygtuką su trikampe rodyklėle.

Atsivers lauko tipo parinkimo sąrašas. Čia galima parinkti reikalingą lauko tipą. Nuspauskite Tab klavišą, tam, kad pereitumėte į lentelės projekto rodinio lango Description sritį.

kaip sudaryti prekybos lentelę

Čia esant reikalui bet nebūtinai galima įvesti komentarus apie lauko paskirtį. Jeigu lauko paskirtį gerai atspindi lauko pavadinimas čia galima nieko nevesti. Nuspauskite Tab klavišą, tam, kad pereitumėte į lentelės projekto rodinio lango Field Name sritį. Jūs esate pasiruošę įvesti antro lauko parametrus. Tegul tai bus laukas Pavardė. Dar kartą paspauskite Tab klavišą ir užduokite lauko tipą.

Analogiškai galima į lentelę įjungti tiek kaip sudaryti prekybos lentelę kiek reikia. Mūsų atveju įdėsime trečią skaitinį lauką Tabelio numeris. Kai baigsime mūsų lentelės projekto rodinys atrodys taip.

Ką norite daryti?

Kai visi lentelės laukai suformuoti, galime ją kaip sudaryti prekybos lentelę. Tam reikia spragtelti priemonių juostos mygtuką Save. Atsivers dialogo langas. Dialogo lange vartotojui siūlomi standartiniai lentelių vardai Table1, Table2 kuriuos jis gali pakeisti savais.

Šiame lange reikia įvesti tinkamą lentelės vardą ir paspausti mygtuką OK. Kadangi lentelėje neužduotas pirminis raktas, tai pasirodys pranešimas. Paspaudus mygtuką Yes, bus automatiškai sukurtas pirminis lentelės raktas. Spragtelkite lentelė projekto lango uždarymo mygtuką Close.

Pagrindiniame darbo lange, kairėje pusėje, atsiras naujas objektas - sukurtos lentelės vardas. Lentelės kūrimas kaip sudaryti prekybos lentelę duomenis Pagrindiniame duomenų bazės kūrimo lange galima pasirinkti dar vieną duomenų bazės lentelių parengimo būdą - kūrimą rašant duomenis Create table by entering data.

Tada ekrane pateikiama tuščia 10 stulpelių ir 21 eilutės lentelė, kurioje iš karto galima rašyti duomenis. Lentelės laukų tipus programa MS Access parenka atsižvelgdama į juose įrašytas reikšmes. Iš pradžių laukams suteikiami standartiniai vardai Fieldl, Field2, Taip pat galima redaguoti ir kitus lentelės laukams parinktus parametrus. Išrinkimo laukai Duomenų bazių laukai dažnai užpildomi griežtai riboto rinkinio reikšmėmis.

Pavyzdžiui, sprendžiant apskaitos uždavinius, tokie rinkiniai yra įmonės gaminamų prekių pavadinimai, duomenys apie užsakovus bei tiekėjus ir pan.

Tokiems duomenims įvesti kaip sudaryti prekybos lentelę bazėse yra speciali priemonė, vadinama išrinkimo Lookup lauku. Tarkime, kad, panaudojant gautų prekių važtaraštį, reikia užpildyti bazės lentelę Gavimas.

Tegul ši lentelė pavaldi dvejoms pagrindinėms lentelėms, kuriose yra išsamūs duomenys apie prekes ir tiekėjus. Lentelėje Gavimas prekių pavadinimus patogiau rašyti ne klaviatūra, o parinkti pelės spragtelėjimu iš kaip sudaryti prekybos lentelę atveriamo išskleidžiamo sąrašo. Toks pavadinimų įvedimas turi keletą privalumų: jis gerokai greitesnis ir padeda išvengti rašymo klaidų.

Pirmą kartą apdovanoti stipriausi Baltijos šalyse prekių ženklai ir „influenceriai“ - M

Duomenims įkelti lentelėje skirti išskleidžiamieji sąrašai, kuriami išrinkimo laukuose. Juos galima sudaryti keliais būdais. Patogiausia naudoti vedlį Lookup Wizard, pasirenkamą lentelės projekto rodinio lauko tipo Data Type parinkimo sąraše.

Parenkamos lauko savybės surašomos kortelėje Lookup. Spragtelėjus pele vedlio pavadinimą lentelės lauko tipo parinkimo sąraše, atveriamas pirmasis vedlio langas. Jame parinkimo žyme nurodoma, kaip bus sudaromas išrinkimo sąrašas: įkeliamas iš kitos lentelės arba užklausos I want the lookup column to look up the values in a table or query ar renkamas klaviatūra I will type in the values that I Want.

Vedlys iš pradžių siūlo pirmąjį variantą kuris dažniausiai vartojamas. Jis tinka ir nagrinėjamu atveju, todėl iš karto kaip sudaryti prekybos lentelę spausti mygtuką Next, kuris atveria antrąjį vedlio langą.

Antrojo lango srityje View parinkimo žymė nurodo išrinkimo sąrašo šaltinio tipą. Tai gali būti lentelės angl. Tablesužklausos angl. Queries arba ir lentelės, ir užklausos. Nuo parinkto šaltinio tipo priklauso lango viršuje matomo šaltinių sąrašo turinys. Parinkus lentelių tipą sąraše yra matomos visos bazės lentelės.

Tai reiškia, kad išrinkimo sąrašus galima sudaryti ne tiktai iš susietų, bet ir iš nepriklausomų lentelių. Mūsų tvarkomai lentelei Gavimas reikalingi prekių pavadinimai yra lentelėje Prekės, todėl pelės spragtelėjimu šaltinių sąraše išrenkama ši lentelė ir mygtuku Next pereinama į trečiąjį vedlio langą. Trečiajame vedlio lange nurodoma išrinkimo sąrašo sandara.

Lango kairėje yra nemokamas bitcoin maišytuvas šaltinio laukų sąrašas Available Fields, o dešinėje - išrinkimo laukui perduodamų laukų Selected Fields sąrašas. Pasitikrinimui skirtas vedlio parengtas išrinkimo sąrašas rodomas ketvirtajame lange. Paskutiniame penktajame lange pateikiamas vedlio siūlomas kuriamo išrinkimo lauko pavadinimas. Jį vartotojas gali perrašyti. Po to spaudžiamas pabaigos mygtukas Finish, kuris atveria paskirties lentelės langą su sukurtu išrinkimo lauku.

Sąsajinių duomenų bazių tvarkymo technologija reikalauja, kad iš pradžių būtų užpildomos pagrindinės lentelės ir tik po to - pavaldžios. Todėl, prieš rašant duomenis apie gautas prekes, kaip sudaryti prekybos lentelę Tiekėjai ir Prekės turi būti įrašyti duomenys apie visus tiekėjus ir visas galimas prekes. Kai tiekėjų ir prekių sąrašai nuolat papildomi, toks ribojimas gali būti nepageidautinas.

Problemą padeda išspręsti specialios susietų lentelių užpildymo formos. Jeigu vartotojas pageidauja pats klaviatūra sudaryti išrinkimo sąrašą, pirmajame vedlio lange reikia parinkti alternatyvą I will type in the values that I want aš įrašysiu tas reikšmes, kurias noriu.

Tada iš karto atveriamas ketvirtasis vedlio langas su tuščia sąrašo lentele, kurioje rašomos išrinkimui skirtos reikšmės. Sukurtoje lentelėje naują išrinkimo lauką, taip pat galima įterpti ir lentelės rodinyje. Kodų išrinkimo laukai Dažnai duomenų bazės užpildymo uždavinyje yra aktuali važtaraščiuose įrašytų prekių ir tiekėjų pavadinimų kodavimo problema, nes skaitmeniniai kodai sunkiai įsimenami.

Todėl gali būti dažnos jų rašymo klaidos.

kaip padaryti naujoką internete geriausia dvejetainių opcionų strategija 2020 m

Problemą padeda išspręsti kodų išrinkimo laukai. Tokiuose laukuose mygtuku atveriamas koduojamų pavadinimų išrinkimo sąrašas. Jame spragtelėjus pele pasirinktą pavadinimą, išrinkimo lauke kaip sudaryti prekybos lentelę href="http://brembo.lt/variantai-mechel.php">variantai mechel šiam pavadinimui skirtas kodas.

Priklausomai nuo parinktų sąrašo parametrų, šie kodai sąraše gali būti rodomi arba paslėpti. Panagrinėkime, kaip galima lentelėje Gavimas sudaryti prekių kodų išrinkimo sąrašą. Lentelės laukui Prekės kodas projekto rodinyje iškviečiamas išrinkimo laukų vedlys ir parenkamas duomenų šaltinis lentelė Prekės taip, kaip buvo nagrinėta anksčiau. Tačiau trečiajame vedlio lange į išrinkimo laukui perduodamą sąrašą reikia perkelti ne tik kodų išrinkimo lauką Prekės kodas, bet ir koduojamų pavadinimų lauką Pavadinimas, kuriame yra kodus atitinkantys prekių pavadinimai.

Prekės kodo lauką būtina perkelti pirmą, kad jis būtų sąrašo viršuje. Dabar trečiojo lango mygtuku Next atveriamame lange bus žymimasis laukelis Hide key column paslėpti raktinį stulpelį. Jeigu norite kodų išrinkimo sąraše matyti ir koduojamus pavadinimus, ir jų kodus, pelės spragtelėjimu reikia panaikinti šio laukelio žymą.

Parinkus įterpiamam laukui pavadinimą ir uždarius paskutinį vedlio langą, bus atverta parengta prekių kodų įrašymui lentelė. Vedant į lentelę duomenis ir spragtelėjus pele išrinkimo lentelės eilutę, antrame stulpelyje įrašytas kodas kopijuojamas į tvarkomos lentelės Gavimas kaip sudaryti prekybos lentelę lauką Prekės kodas. Duomenų bazės lentelių užpildymo tvarka Nepriklausomos duomenų bazės lentelės gali būti užpildomos bet kokia tvarka.

Susietoje duomenų bazėje iš pradžių turi būti užpildomos pagrindinės lentelės, kurios nėra pavaldžios kitoms lentelėms. Duomenis, į lenteles, galima rašyti dviem būdais: tiesiogiai lentelėse, panaudojant su lentelėmis centų variantai duomenų bazės objektą, kuris vadinamas forma.

Tiesioginis lentelių užpildymas Tiesioginį lentelių užpildymą patogu naudoti tada, kai yra paprasta įrašų sandara, o pačios lentelės nėra didelės. Tada pagrindiniame duomenų bazės kūrimo lange yra atveriamas lentelių sąrašas ir dvigubu pelės spragtelėjimu atveriamas lentelės duomenų rodinio langas. Kairiajame lango krašte simbolis žymi tvarkomą lentelės eilutę įrašąo simbolis - parengtą rašymui tuščią eilutę. Iš pradžių lentelėje būna tik viena tuščia eilutė.

Pradėjus rašyti tuščioje eilutėje, lentelė automatiškai papildoma nauja eilute. Redagavimo žymeklis į bet kurią lentelės vietą gali būti padedamas pelės spragtelėjimu.

Rašymo metu iš vieno įrašo lauko į kitą pereinama klavišu Enter, klavišu Tab arba žymeklio valdymo rodykliniais klavišais. Užpildant lenteles tiesioginiu būdu, duomenys langeliuose rašomi panašiai, kaip ir MS Word lentelėse.

ar prekyba gali būti laikoma verslu kaip gauti finansinę laisvę

Tačiau yra ir skirtumų. Pavyzdžiui: Piniginių vienetų simbolius Lt rašyti pinigų sumoms skirtuose langeliuose negalima, nes tada jų reikšmės taptų tekstais, kuriems negalima taikyti skaičiavimo veiksmų. Currency tipo laukuose rašomus skaičius piniginių vienetų simboliais automatiškai papildo MS Access MS Access yra kitokia klavišo Enter paskirtis.

Duomenų įvedimas į lentelę Pagrindiniame darbo lange du kartus spragtelkite į lentelės vardą. Atsivers šios lentelės duomenų rodinys. Į atvertos tokiu būdu lentelės laukus galima vesti informaciją. Pereiti nuo vieno lauko prie kito naudokite Tab klavišą.

Po to kai suvesite visus duomenis į lentelę reikia uždaryti duomenų rodinio langą, spragtelint lango uždarymo mygtuką Close. Esant lentelės duomenų rodinio lange, nereikalingus lentelės įrašus galima bet kada pašalinti. Tam kaip sudaryti prekybos lentelę Parinkti šalinamą įrašą arba įrašus. Paspausti priemonių juostoje Delete Record mygtuką arba klaviatūros Delete klavišą. Atsivers langas su prašymu patvirtinti įrašo šalinimo veiksmą.

Jeigu norite parinktus įrašus pašalintipaspauskite mygtuką Yes.

kaip sudaryti prekybos lentelę

Naujas lentelės tvarkomas įrašas taip pat bus pašalintas, jeigu du kartus paspausite Esc klavišą. Įrašo pašalinimui neveikia Undo režimas komandatodėl atšaukti įrašo pašalinimo veiksmo nėra galimybės. Duomenų importas ir eksportas Duomenų importo formatai Apdorojant duomenis kaip sudaryti prekybos lentelę, aktuali įvairiomis programomis parengtų duomenų suderinamumo problema, nes skirtingos programos dažniausiai savo darbo rezultatus koduoja taip pat skirtingai.

Konkrečios programos vartojamą duomenų kodavimo sistemą priimta vadinti tos programos duomenų formatu. Šie formatai dažniausiai vadinami juos naudojančių programų vardais. Dažnai šiam tikslui vartojamos tos pačios santrumpos, kaip ir juos sukūrusių programų dokumentų varduose. Pavyzdžiui, galima sakyti, kad Ms Access programa parengia Access arba mdb angl. Microsoft Data Base formato duomenis. Išorinės sąsajos Siekiant palengvinti įvairių programų kompleksinį panaudojimą uždavinių sprendimui, daugelis programų yra aprūpinamos duomenų importo ir eksporto priemonėmis.

Šiam tikslui taip pat skirta OS Windows palaikoma kliento ir tarnybinės stoties architektūra ir išorinės sąsajos. Duomenų importo organizavimas Paprasčiausia naudotis importo ir eksporto priemonėmis. Į duomenų bazę importuojamos kitomis programomis parengtos lentelės arba kiti objektai, kurių duomenis pageidaujama naudoti Ms Access duomenų bazėje.

Šio veiksmo metu sukuriama pertvarkyta į Ms Access formatą importuojamo objekto kopija, kuri tampa duomenų bazės dalimi ir parinktis spausdinimo mašina būti tvarkoma tokiomis pat priemonėmis, kaip ir kiti bazės objektai.

Prieš importuojant kaip sudaryti prekybos lentelę iš išorinių šaltinių, atveriama importo kaip sudaryti prekybos lentelę duomenų bazė, kaip sudaryti prekybos lentelę numatoma naudoti importuojamus objektus.

Tai tipinis Windows aplinkoje kriptovaliutų et bylų parinkimo langas, kaip sudaryti prekybos lentelę yra išskleidžiamas importuojamų bylų formatų parinkimo sąrašas Files of type.

Vartotojo parinktas formatas šaltinio tipas nurodo duomenų bazei, kokią tvarkyklę reikia naudoti pertvarkant importuojamus duomenis į jos vidinį formatą.

Draudimas išjungimo režimui blokuoti užklausą Supažindinimas su lentelės sudarymo užklausomis Lentelės sudarymo užklausa nuskaito duomenis iš vienos ar kelių lentelių ir tada įkelia rezultatų rinkinį į naują lentelę. Ši naujoji lentelė gali būti atidarytoje duomenų bazėje arba ją galima kurti kitoje duomenų bazėje. Paprastai lentelės sudarymo užklausos kuriamos, kai reikia kopijuoti arba archyvuoti duomenis. Pavyzdžiui, tarkime, turite lentelę arba lenteles su ankstesnių pardavimų duomenimis ir šiuos duomenis naudojate ataskaitose. Pardavimų skaičiai negali keistis, nes operacijos yra atliktos mažiausiai prieš vieną dieną ir nuolatinis užklausos vykdymas norint nuskaityti duomenis gali užimti daug laiko, ypač, jei vykdote sudėtingą užklausą didelėje duomenų saugykloje.

Pagrindinės formatų grupės, kurių pertvarkymo tvarkyklės yra Ms Access duomenų bazėje, aprašytos lentelėje.