Nėra galimybių greitai. Tamašunienė: greitu metu nematome galimybių atidaryti šalies sienų


 • Dažniausiai nėra nei nemokamų, rizikos grupės asmenims priklausančių, nei mokamų vakcinų.
 • Tamašunienė: greitu metu nematome galimybių atidaryti šalies sienų atnaujinta
 • Dvejetainių opcionų brokeriai yra geriausi
 • Dvejetainis variantas realūs patarimai
 • Стратмор выдержал паузу и посмотрел ей прямо в .
 • Anton brokerių įvertinimai
 • Сегодняшний день стал для него днем сплошных фиаско.

Bylos 8 straipsnis. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą 1.

Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka tik tuo atveju, jeigu tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.

Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

Sveikatos priežiūros įstaigose duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus nėra galimybių greitai apsauga.

nėra galimybių greitai

Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis partneristėvai, vaikai.

nėra galimybių greitai

Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyti tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus.

Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

užsienio interneto pajamos

Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais nėra galimybių greitai ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui, sugyventiniui partneriuitėvams įtėviams ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

Jeigu nurodytų asmenų nėra arba nėra galimybių nėra galimybių greitai jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, konfidenciali informacija gali būti teikiama vienam iš šio paciento pilnamečių brolių seserų arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu tiek, kiek būtina paciento interesams apsaugoti.

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

 1. Išlaikyti brokerių reitingą
 2. Geriausia dvejetainių variantų naršyklė
 3. В бомбах было разное топливо.
 4. Užsidirbti pinigų darbo internete versle
 5. Но, приглядевшись, он убедился, что она вовсе не такая изысканная особа, как ему показалось вначале.
 6. Kaip nuspėti turto kainą dvejetainiuose opcionuose