Pasirinkimo privilegijos


Valdovas pasižadėjo visais svarbiausiais vidaus ir užsienio politikos klausimais žemėvaldos, pareigybių suteikimo, iždo pasirinkimo privilegijos, pasiuntinybių siuntimo, teisėkūros ir kt. Ginant LDK bajorų žemėvaldą nuo galimų Lenkijos šlėktų pretenzijų, už svetimšalių ištekančioms bajoraitėms uždrausta kraitį skirti dvarais, nurodžius juos pakeisti piniginiu ekvivalentu. Taigi valdovų ikistatutinės privilegijos plėtė bajorijos ekonomines ir politines teises, garantavo jos asmens laisves, o ponijai suteikė ir teisėkūros galias. Bajorų lygybė Šalies privilegijų galiojimas buvo neterminuotas, bet paskelbus naują, senojoje įrašytos normos nebeveikė. Net ir įsigaliojus Pirmajam Lietuvos Statutuikurio įžangoje Žygimantas Senasis pabrėžė patvirtinantis visas senąsias luomines privilegijas Įdomybė m.

Komentaras straipsnis. Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos 1. Darbuotojams iki aštuoniolikos metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, ir neįgaliems darbuotojams suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos jeigu dirbama penkias dienas per savaitę arba trisdešimt pasirinkimo privilegijos dienų kasmetinės atostogos jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę.

pasirinkimo privilegijos kriptovaliutos piniginė su išėmimu į kortelę

Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos. Darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine pasirinkimo specifikacijos tai ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, suteikiamos iki keturiasdešimt vienos darbo dienos jeigu dirbama penkias dienas per savaitę arba pasirinkimo privilegijos penkiasdešimt darbo dienų jeigu dirbama šešias dienas per savaitęarba iki aštuonių savaičių jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas pailgintos atostogos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina darbuotojų, turinčių teisę į šias atostogas, kategorijų sąrašą ir nustato konkrečią pailgintų atostogų trukmę kiekvienai pasirinkimo privilegijos kategorijai.

ilgalaikis pasirinkimas kas tai yra

Darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje, už darbą sąlygomis, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų ir tokių nukrypimų negalima pašalinti, ir už ypatingą darbų pobūdį suteikiamos papildomos atostogos. Papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki pasirinkimo privilegijos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitęo auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, — dvi dienos per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitęmokant darbuotojui jo pasirinkimo privilegijos darbo užmokestį.

Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.

24 variantas

Teisės pasirinkimo privilegijos šio straipsnio 3 dalyje nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

Darbo teisės normose ar darbo sutartyse gali būti nustatytos ilgesnės trukmės ir kitų rūšių atostogos, papildomos lengvatos pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, pasirinkimo privilegijos didesni mokėjimai už kasmetines ir tikslines atostogas, negu garantuoja šis kodeksas. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

pasirinkimo privilegijos