Programos variantų analizė


Lietuvoje tokio pobūdžio apklausos pradėtos rengti maždaug prieš du dešimtmečius. Pradžioje šiuos tyrimus vykdė pavieniai mokslininkai, analizavę grįžtamojo ryšio problemas aukštosiose mokyklose, vėliau periodiškai vykdomų apklausų duomenis pradėjo kaupti atskiri universitetai.

programos variantų analizė kaip pirkti opcioną

Tačiau maždaug vieninga tyrimų struktūra nusistovėjo tik XXI a. Dalis jų Žr.

apžvalgos apie prekybos laboratoriją laboratorijoje

Kiti Žr. Nors pirmosios apklausos buvo vykdomos vos keliuose universitetuose dažnai kiekviename iš jų taikant skirtingas metodikas ir kai kurie jų rezultatai šiuo metu mažai aktualūs tarp kitų klausimų, pirmosiose apklausų anketose studentų buvo teiraujamasi, ar jie programos variantų analizė internetu, elektroniniu paštu ir pan.

programos variantų analizė

Savickienės ir bendraautorių Žr. Pirmosiose studijose skelbtų duomenų palyginimas su dabartiniais apklausų rodikliais leidžia suvokti, kurios studijuojančių jaunuolių nuostatos labiau priklauso nuo momentinių aplinkybių nors į universitetus jau atėjo nauja studentų karta, atsakymai į kai kurias klausimų grupes, pavyzdžiui, apie stojimo motyvaciją, per keliolika metų mažai pakito.

programos variantų analizė