Studijų prekyba. Apie programą


kaip užsidirbti pinigų, bet neinvestuoti nė cento

Įsisavinę rinkodaros, prekybos ir vadybos naujausias teorijas ir metodus, studentai turi galimybę susiformuoti sisteminį požiūrį į organizacijos rinkodaros, prekybos ir vadybos veiklų koordinavimą ir valdymą, siekiant kurti organizacijai pridėtinę vertę, vykstant ekonominiams ir socialiniams pokyčiams. Priėmimo sąlygos ir reikalavimai Priėmimo sąlygos ir reikalavimai Stoti į studijų prekyba studijas gali asmenys, iki stojimo įgiję universitetinio bakalauro laipsnį arba asmenys, įgiję profesinio bakalauro kolegijos laipsnį ir baigę papildomąsias studijas Vilniaus universitete.

studijų prekyba

Stojant į pasirinktą magistrantūros studijų programą, visą susijusią informaciją galima rasti šioje  Konkursinio balo sandaros lentelėje : - pirmiausia, kurių studijų krypčių absolventai gali stoti į konkrečią magistrantūros programą; - studijų dalykus, kuriuos stojantieji privalo būti išklausę.

Jeigu kai kurie dalykai nėra išklausyti, studijų prekyba galima padaryti sudarius laisvojo klausytojo sutartį su studijų prekyba, į kurio magistrantūros studijas pretenduojama; - formulę, kaip bus skaičiuojamas konkursinis balas ir kokia jo sudėtis; - pažymas, kurias būtina pristatyti stojant.

pigiau nusipirkti bitcoin uždirbkite naujoką tūkstantį internete

Studijų programos planas Studijų programos planas Studijų programos tikslas — rengti rinkodaros ir prekybos vadybos specialistus, gebančius taikyti fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamos rinkodaros bei jos atskirų studijų prekyba sričių ir prekybos vadybos studijų prekyba gebančius analitiškai ir kritiškai vertinti rinkos pokyčius, tirti išorinę ir vidinę organizacijos aplinką, kurti ir įgyvendinti inovatyvius projektus, efektyviai komunikuoti, organizuoti ir vykdyti į pardavimų augimą orientuotus procesus; gebančius naudotis šiuolaikinėmis internetinėmis rinkodaros technologijomis, priimti ir spręsti rinkodaros ir prekybos vadybos strateginius ir taktinius sprendimus; gebančius kurti pridėtinę vertę įmonei kintančioje tarpkultūrinėje aplinkoje.