Be įmokų tarpininkams


25 anonsas: Darbuotojo ar darbdavio atranka? Ar vaikų stovykla - verslas? Kritiška dizaino agentūra.

Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka mokama į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT51 CBSBLT26 Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas Prašome mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas sumokėti ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki mokėjimo termino pabaigos, jei mokėjimai atliekami įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, kad gautos įmokos būtų laiku įskaitytos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti : gavėjo pavadinimą; surenkamosios sąskaitos numerį; mokėtojo identifikacinį numerį Lietuvos juridinio asmens — Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo — asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos — registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį ; mokėtojo be įmokų tarpininkams ar vardą, pavardę; įmokos kodą ; sumą; jei mokesčiai, įmokos, rinkliavos mokamos už kitą fizinį arba juridinį asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, be įmokų tarpininkams ar vardą, pavardę; Sumokant baudas už administracinius nusižengimus, be įmokų tarpininkams nuonusižengimo identifikacinis kodas ROIKo jam be įmokų tarpininkams — baudos paskyrimo dokumento numeris, nurodomas mokėjimo nurodymo laukelyje Unikalus mokėjimo kodas.

užsidirbti pinigų internete 2c. k

Baudos už administracinius nusižengimus mokamos atskiru mokėjimo nurodymu už vieną nusižengimą. Nacionalinė teismų administracija rekomenduoja vengti žyminio mokesčio mokėjimų už kelis asmenis bylaso atlikus pavedimą, atsispausdinti mokėjimo pavedimo nurodymą ir jį pateikti teismui kartu su procesiniais dokumentais.

Nuo metų sausio mėnesio 1 dienos mokėjimo nurodymo laukelis Mokėjimo paskirtis nepildomas.

prekybos lygių ir apimties koreliacija variantas paprastas paaiškinimas

Mokesčių, rinkliavų ir įmokų mokėjimą į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas apibrėžia: Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. VA; Kiti teisės aktai.

nėra brokerio paslaugos