Permokėta prekyba


permokėta prekyba

KD Jeigu Lietuvos vienetas, išmokėdamas dividendus užsienio valstybės rezidentui juridiniam asmeniui ar fiziniam asmeniuineturėjo užsienio rezidento permokėta prekyba sumažinti išskaičiuojamą mokestį DAS-1 formos ir mokestį išskaičiavo pagal įstatymuose nustatytą pelno pajamų mokesčio tarifą, tai užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas susigrąžinti permokėtą mokesčio dalį, gali pateikti prašymą grąžinti išskaičiuotąjį mokestį FR DAS-2 forma.

DAS-2 formą užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, kuriuo gali būti ir sumas išmokėjęs bei mokestį nuo jų permokėta prekyba Lietuvos ūkio subjektas, teikia tam Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritoriniam skyriui, kurio veiklos teritorijai priklauso tokiam rezidentui sumas išmokėjęs Lietuvos ūkio subjektas.

permokėta prekyba nevsky brokeris

Vienas DAS-2 formos egzempliorius pateikiamas AVMI teritoriniam skyriui, kurio veiklos teritorijai priklauso užsienio valstybės rezidentui sumas išmokėjęs ir mokestį nuo jų išskaičiavęs Lietuvos ūkio subjektas, o kitas lieka prašymą pateikusiam užsienio valstybės permokėta prekyba.