Prekyba pozicijomis


Projektai 76 straipsnis.

prekyba pozicijomis

Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų ataskaitų teikimas pagal pozicijų turėtojų kategorijas 1. Pareigos, nurodytos šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, taikomos tik tada, kai ir asmenų skaičius, ir jų atvirosios biržos prekių išvestinių finansinių priemonių prekyba pozicijomis viršija teisės aktuose nustatytas minimalias prekyba pozicijomis. Ataskaitose, nurodytose šio straipsnio 1 dalies 1 punkte, ir išklotinėse, nurodytose šio straipsnio 1 dalies 3 punkte, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijos skirstomos į: 1 pozicijas, kuriomis objektyviai įvertinus mažinama tiesiogiai su komercine veikla susijusi rizika; 2 kitas pozicijas.

prekyba pozicijomis

Kad būtų užtikrintas šio įstatymo 72 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimas, reguliuojamos rinkos nariai ar dalyviai, daugiašalės prekybos sistemos ir organizuotos prekybos sistemos klientai finansų maklerio įmonei arba rinkos operatoriui, administruojantiems prekybos vietą, bent vieną kartą per dieną privalo pateikti išsamią informaciją apie savo biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijas, turimas pagal sandorius, kuriais prekyba pozicijomis toje prekybos vietoje, taip pat apie savo klientų turimas biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijas ir tų prekyba pozicijomis pozicijas, kol bus pasiektas galutinis klientas.

Asmenis, turinčius biržos prekių išvestinių finansinių priemonių arba apyvartinių taršos leidimų prekyba pozicijomis su apyvartiniais taršos leidimais susietų išvestinių finansinių priemonių pozicijų, finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius, administruojantys tą prekybos vietą, atsižvelgdami į kiekvieną taikomą veiklos leidimą, pagal pagrindinės veiklos pobūdį priskiria prie vienos iš šių kategorijų: 1 finansų maklerio įmonių arba kredito įstaigų; 2 kolektyvinio investicinė demonstracinė sąskaita subjektų arba profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių; 3 kitų finansų įstaigų, įskaitant draudimo įmones ir perdraudimo įmones, taip pat subjektus, vykdančius profesinių pensijų kaupimo veiklą; 4 komercinių įmonių; 5 kai turima apyvartinių taršos leidimų ar su apyvartiniais taršos leidimais susietų išvestinių finansinių priemonių, — prie veiklos vykdytojų, veikiančių pagal Klimato kaitos valdymo finansinių prekyba pozicijomis įstatymą.

Pusė bitcoino Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas Norėdami prekyba pozicijomis atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

prekyba pozicijomis electrum ltc