Quck parinktys. Navigacija


Pasirinkus užregistruotą parametrą spausdintuvas automatiškai įjungia iš anksto nustatytus elementus. Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings Registruojami dažnai naudojami spausdinimo profilių pavadinimai ir piktogramos.

Pasirinkus spausdinimo profilį pagal quck parinktys paskirtį, pritaikomi tą paskirtį atitinkantys parametrai. Be to, sąraše Papildomos funkcijos Additional Features rodomos funkcijos, kurios gali praversti naudojant pasirinktus spausdinimo profilius. Taip pat galite pakeisti spausdinimo profilį ir užregistruoti jį nauju pavadinimu.

Optinis AWL

Galite panaikinti užregistruotą spausdinimo profilį. Standartinė Standard Tai yra gamykliniai parametrai.

quck parinktys

Jei parametrai Puslapio formatas Page SizePadėtis Orientation ir Kopijos Copies nustatyti naudojant taikomąją programą, jiems bus teikiama pirmenybė. Nuotraukos spausdinimas Photo Printing Jei ketindami spausdinti nuotrauką pasirinksite šį parametrą, bus nustatyti paprastai naudojami nuotraukų popierius ir formatas.

Žymimasis langelis Spausdinimas be paraščių Borderless Printing pažymimas automatiškai. Jei quck parinktys Padėtis Orientation ir Kopijos Copies nustatyti naudojant taikomąją programą, užsidirbti pinigų prekybai, o ne dirbti bus teikiama pirmenybė. Verslo dokumentas Business Document Quck parinktys šį parametrą spausdindami paprastą dokumentą.

Optinio AWL naudojimas su SB-5000 arba SB-500

Popieriaus įrašymas Paper Saving Pasirinkite šį parametrą, kad spausdinant paprastą dokumentą būtų taupomas popierius.

Žymimieji langeliai 2 į 1 spausdinimas 2-on-1 Printing ir Dvipusis spausdinimas Duplex Printing quck parinktys automatiškai. Vokas Envelope Jei spausdindami ant voko pasirinksite šį parametrą, parametras Laikmenos tipas Media Type bus automatiškai nustatytas kaip Vokas Envelope. Dialogo lange Voko formato parametras Envelope Size Setting pasirinkite naudojamo voko formatą. Sveikinimo atvirukas Greeting Card Jei spausdinti pasirinktas atvirukas, parametras Laikmenos tipas Media Type bus automatiškai nustatytas kaip Rašalinis sveikinimo atvirukas Inkjet Greeting Card.

Pasirinktino sparčiojo valdymo ekrano numatytųjų nuostatų atkūrimas arba visų elementų išvalymas

Spaudinio kokybė Print Quality taip pat nustatoma kaip Aukšta High ir pažymima žymės varnelė prie Spausdinimas be paraščių Borderless Printing. Pastaba Quck parinktys spausdinimo profilio parametro Papildomos funkcijos Additional Features nuostatos, pasiriktos įrašant įtraukiamą spausdinimo profilį, rodomos ir pasirinkus quck parinktys įtrauktą spausdinimo profilį.

Naikinti Delete Panaikinamas užregistruotas spausdinimo profilis. Pasirinkite parametro, kurį norite panaikinti iš sąrašo Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settingspavadinimą ir spustelėkite Naikinti Delete.

Pasirinktinas spartusis valdymas

Quck parinktys bus pateiktas patvirtinimo pranešimas, spustelėkite Gerai OKkad būtų panaikintas nurodytas spausdinimo profilis. Pastaba Spausdinimo profilių, užregistruotų kaip pirminiai parametrai, panaikinti negalima.

Parametrų peržiūra Iš paveikslėlio, kuriame pavaizduotas popierius, matyti, kaip popieriaus lape bus išdėstytas originalus dokumentas. Galite peržiūrėti visą maketo vaizdą. Peržiūra prieš spausdinant Preview before printing Dar prieš spausdinant duomenis parodoma, kaip atrodys spaudinys. Jei norite, kad būtų atidarytas peržiūros prieš spausdinant langas, pažymėkite šį žymimąjį langelį. Jei peržiūros lango atidaryti nereikia, šį žymimąjį langelį atžymėkite.

leidimo galimybė

NET Framework 4. Papildomos funkcijos Additional Features Pateikiamos dažnai naudojamos ir patogios spausdinimo profilio funkcijos, pasirinktos iš sąrašo Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings skirtuke Greitoji sąranka Quick Setup.

quck parinktys

Perkėlus žymeklį prie funkcijos, kurią galima pakeisti, pateikiamas funkcijos aprašas. Jei norite įjungti funkciją, pažymėkite atitinkamą žymimąjį langelį. Vykdydami tam tikras funkcijas galite nustatyti išsamius parametrus skirtukuose Pagrindinis Main ir Puslapio sąranka Page Setup.

Svarbu Priklausomai nuo spausdinimo profilių, kai kurios funkcijos gali būti rodomos pilkai ir jų pakeisti negalėsite. Norėdami pakeisti puslapių eilės tvarką, spustelėkite skirtuką Puslapio sąranka Page Setuppasirinkite Puslapio maketas Page Layout nuostatą Puslapio maketas Page Layout ir spustelėkite Nurodyti Tada atidarytame Dialogo langas Puslapio maketo spausdinimas nurodykite Puslapių tvarka Page Quck parinktys parametrą.

Dvipusis spausdinimas Duplex Printing Galima pasirinkti, ar dokumentą spausdinti ant abiejų, ar ant vienos popieriaus lapo pusės.

Pasirinkus užregistruotą parametrą, įrenginys automatiškai nustatys iš anksto nustatytus elementus. Dažniausiai naudojami parametrai Commonly Used Settings Registruojami dažnai naudojami spausdinimo profilių pavadinimai ir piktogramos. Pasirinkus spausdinimo profilį pagal dokumento paskirtį, pritaikomi tą paskirtį atitinkantys parametrai. Be to, sąraše Papildomos funkcijos Additional Features rodomos funkcijos, kurios gali praversti naudojant pasirinktus spausdinimo profilius.

Norėdami pakeisti susegimo pusę arba paraštes, nustatykite naujas reikšmes skirtuke Puslapio sąranka Page Setup. Spausdinimas be paraščių Borderless Printing Atliekamas spausdinimas ant popieriaus nepaliekant jokių paraščių.

MainSearch

Naudojant spausdinimo be paraščių funkciją, dokumentas, kurį norima spausdinti, išdidinamas taip, kad šiek tiek išeitų už popieriaus lapo ribų. Kitaip tariant, dokumentas spausdinamas be jokių paraščių. Quck parinktys sureguliuoti, kiek dokumentas turi išeiti už popieriaus lapo ribų, spustelėkite skirtuką Puslapio sąranka Page Setuppasirinkite Be paraščių Borderless ir laukelyje Išplėtimo dydis Amount of Extension įveskite reikšmę. Spausdinimas pilkio pustoniais Grayscale Printing Quck parinktys dokumentą ši funkcija konvertuoja duomenis į vienspalvius duomenis.

Juodraštis Draft Šį parametrą rinkitės spausdindami bandomąjį quck parinktys. Sukti laipsnių Rotate degrees Dokumentas spausdinamas pasukus jį laipsnių kampu prieš popieriaus tiekimo kryptį. Kita taikomąja programine įranga sukonfigūruotos spausdinimo srities pločio ir išplėtimo dydžio nuostatos sukeistos vietomis ir taikomos atitinkamai kaip vertikalės ir horizontalės nuostatos.

Navigacija

Laikmenos tipas Media Type Pasirinkite laikmenos tipą, atitinkantį į spausdintuvą įdėtą popierių. Tada ant nurodyto popieriaus bus spausdinama tinkamai.

kaip neprarasti pasirinkimo galimybių prekybos metodai ir taktika

Spausdintuvo popieriaus formatas Printer Paper Size Pasirenkamas į spausdintuvą įdėto popieriaus formatas.